برگرد به: قیر

قیر 10/20

چاپایمیل
عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق گرمسیری استوایی و عایق کاری و صداگیری و ضربه گیری می باشد.
قیر 10/20
شرح

قیر 10/20 قیری است که از طریق انجام فر آیند هوادهی بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحدهای قیرسازی به دست می آید و درجه نفوذ پذیری (تعیین مقدار سفتی قیر) آن بین 10 تا 20  باشد.

کاربرد: عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق گرمسیری استوایی و عایق کاری و صداگیری و ضربه گیری  می باشد.