نظرات شما

فرهاد احمدپور
با سلام و احترام شرکت اسید چربان شیمی تبریز با محصول رزیدیو برای تولید قیر با کارخانه ها و پالایش قیر اماده همکار...
مدیر سایت
اولین یاداشت در دفتر مهمان از طرف مدیر سایت به منظور تشکر از حضور شما در وب سایت و همچنین دعوت از شما برای ثبت نکته...

نظرات شما