تولید کننده:
شرکت پالایش نگین سیاه آذربایجان
نتایج 1 تا 5 از کل 5 نتیجه

قیر 10/20

عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق گرمسیری استوایی ...

قیر 40/50

عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق گرمسیری می باشد

قیر 60/70

عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق معتدل می باشد.

قیر 85/100

عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق سردسیر می باشد.

قیر 120/150

عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق خیلی سردسیر و ...