فیلم معرفی شرکت

فیلم معرفی شرکت پالایش نگین سیاه آذربایجان را مشاهده کنید.

برای دریافت فایل فیلم معرفی شرکت کلیک کنید.